Mýty okolo vrácení DPH ze zahraničí

Během naší praxe se potkáváme se společnostmi, které často outsourcují službu vrácení DPH, nebo spotřební daně, ale neuvědomují si základní mechanismus jejího fungování. V následujícím článku se Vám pokusíme ozřejmit hlavní mechanismy a společně se podíváme na nejčastější mýty, kterými je vratka DPH ze zahraničí opředena:

Netto fakturace, aneb já DPH vůbec neplatím. Poskytovatelé tankovacích karet často nabízejí společně s kartou i benefit ve formě vrácení DPH. Výhoda spočívá v tom, že faktury, které Vám vystaví v zahraničí platíte rovnou bez DPH. No to zní přece skvěle. Chtělo by to víc takových benefitů! Problém je v tom, že se jedná pouze o formu klasického úvěru. Pokud je místo plnění v zahraničí, tak místní DPH musí být zaplaceno s tím, že pak máte nárok si o něj v jednotlivých zemích požádat. Z toho vyplývá, že vy sice reálně na faktuře DPH nezaplatíte, ale za tuto službu si dost připlatíte. Koukněte se na Vaši českou fakturu a zkontrolujte si provizi, kterou za tento benefit této společnosti odvedete.

Dalším rozšířeným názorem, s kterým se setkáváme, je přesvědčení, že zahraniční DPH mi musí vrátit ten, kdo fakturu vystavil. Představte si tedy situaci, že využíváte různé tankovací karty a na základě toho máte odlišné typy faktur. Každý vystavovatel bude žádat Vaším jménem o vrácení DPH příslušný zahraniční úřad. To by z Vás měli radost! Za prvé je počet žádostí o vrácení DPH na rok omezen, takže logicky pokud budou za stejné období za Vaši firmu žádat např. 2 firmy, tak finanční úřad uzná tu žádost, která byla podána dříve a o zbytek peněz přijdete. Žádost o vrácení DPH z určitého státu musí obsahovat VŠECHNY doklady z dané země. Finanční úřad opravdu nezajímají různí vystavovatelé faktur, ale formální stránka faktury a celé žádosti. Proto bych si na Vašem místě kladla otázku typu s kým jsem podepsala smlouvou o vrácení DPH ze zahraničí a za jakých podmínek?

V  lepším případě si jsou firmy vědomy, že je výhodnější svěřit žádosti o vrácení DPH z EU pouze jediné firmě a optimalizovat administrativní náklady. Problémem však může být skutečnost, že vyberou partnerskou společnost spojenou s  určitou tankovací kartou. Otázkou pak zůstává, jak se bude lišit cena za zpracování faktur jiných vystavovatelů? Nebude partnerská společnost řešící vrácení DPH preferovat faktury s ní spojené, protože je jejich systém primárně nastaven na zpracování ,,domovských“ faktur od svého partnera? Dalším častým jevem je fakt, že cena za vrácení DPH je různá v jednotlivých státech. Tam, kde je objem DPH nejvyšší, je provize společnosti refundující DPH nejnižší, ale jaká je cena za ostatní státy? A víte, jaká je minimální provize, kterou platíte vždy?

Většina firem se uspokojí tím, že vrácení daní u stávajícího dodavatele nějak funguje, a proto nechtějí řešit jiné možnosti. Kladu si otázku, proč se firmy aktivně nezajímají o tuto oblast a zcela dobrovolně, pod výmluvou racionální neznalosti, neřeší tuto daňovou oblast?

Kapitola sama o sobě je spotřební daň z nafty. Dopravní nebo autobusové firmy, které tankují v zahraničí, jsou asi natolik vyčerpány administrativou spojenou s vratkou DPH, nebo případnou registrací k DPH v EU, že ani netuší o této možnosti. Přitom jednotlivé celní úřady neustále zvyšují refundovatelnou částku spotřební daně, která se v některých zemích vyšplhala až k 212 Euro za natankovaných 1 000 litrů. Některé státy umožňují refundaci i zpětně, proto nezoufejte, stále máte možnost to napravit.

Společnost TaxCura, s r.o. je nezávislou daňovou společností a nabízí komplexní mezinárodní daňové služby pro malé, střední i velké firmy a neustále pro ně hledá optimální řešení. Neváhejte s námi konzultovat Vaši situaci a vyžádejte si svou cenovou nabídku ještě dnes:

Žádost o nabídku

Neváhejte a poptejte nás o nezávaznou nabídku. Nic to nestojí a lehce zistíte, zda li máte skutečně výhodné podmínky.

SPOLEČNOST*
VAŠE JMÉNO*
E-MAILOVÁ ADRESA *
TELEFON

SLUŽBA

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

2018-01-03T21:15:06+00:00