Dobrovolná registrace DPH

Dobrovolná registrace k DPH již není v posledních letech pouhou formalitou. Kdo se rozhodne registrovat k DPH, tak musí počítat s tím, že bude muset dodat finančnímu úřadu doplňující informace. Naši klienti se setkávají s požadavky na doložení podnikatelského záměru, podrobného popisu ekonomické činnosti, prokázání existence obchodních smluv s odběrateli či dodavateli, kopií vystavených faktur, nebo nájemních smluv.

Jelikož Generální finanční ředitelství zaznamenalo dotazy ohledně registračního řízení k dani z přidané hodnoty, rozhodlo se publikovat Informaci, z které je zřejmé, že celé registrační řízení lze urychlit, pokud žadatel souběžně s přihláškou podá i přílohy týkající se doložení výše zmíněných požadavků, popř. i jiné přílohy prokazující naplnění ostatních zákonných podmínek v případě povinné registrace.

 

 

Na následujícím odkazu můžete nalézt jednotlivé situace, které zakládají povinnost registrace k DPH:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2017DPH_info-registrace-k-dph.PDF

Registrace k DPH v ČR zakládá mimo jiné i nárok na vrácení DPH ze států Evropské Unie. Harmonizovaný systém vracení DPH v rámci EU umožňuje plátcům DPH, žádat o vratku DPH za zboží a služby, které pořídili pro účely svého podnikání z jiného členského státu s DPH. Nárok na vrácení daně může pak být uplatněn za obdobných podmínek, za nichž má tamější plátce nárok na odpočet daně v dané zemi.

2018-01-03T21:12:22+00:00