Loading...
Vrácení DPH z EU2018-01-11T13:32:01+00:00

„Run your business, not your taxes.“

Konzultace

Má Vaše podnikání mezinárodní charakter? Platíte při Vašich zahraničních cestách za zboží a služby cenu četně lokální DPH? Vznikají Vám v zahraničí náklady, přestože tam nemáte žádnou provozovnu? Prezentujete se na mezinárodních veletrzích, nebo se jich účastníte? Jste přepravní společnost, která tankuje a platí mýto v zahraničí?

Pokud odpovíte na jednu zvýše uvedených otázek Ano, tak bychom Vám rádi nabídli naši pomoc při řešení žádosti o vrácení DPH z EU. Tato procedura je spojená s tíživou administrativou, která Vám ubere čas, který byste mohli raději věnovat rozvoji Vaší firmy. My se dlouhodobě specializujeme na zahraniční daně a máme mnohaleté zkušenosti v tomto oboru. Denně jsme v kontaktu s finančními úřady z celé EU a hravě za Vás vyřídíme veškeré povinnosti.

Otestujte si Váš nárok na vrácení DPH z EU

Jste plátcem DPH ve Vaši domovské zemi?

Měli jste sídlo nebo provozovnu v zemi, z které o vrácení DPH žádáte?
Dodali jste zboží nebo poskytli službu do státu, ze kterého žádáte o vrácení DPH?
Pořídili jste zboží/službu v rámci Vaší ekonomické činnosti?
Vlastníte fakturu, která je důkazem, že DPH bylo zaplaceno v jiné členské zemi EU?

PRAVDĚPODOBNĚ NEMÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ DPH, KONTAKTUJTE NÁS.

SPOLEČNOST*
VAŠE JMÉNO*
E-MAILOVÁ ADRESA *
TELEFON

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

PRAVDĚPODOBNĚ MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ DPH, KONTAKTUJTE NÁS.

SPOLEČNOST*
VAŠE JMÉNO*
E-MAILOVÁ ADRESA *
TELEFON

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Vyberte si z našich balíčků ten, který Vám vyhovuje:

TOP 10 nejčastějších dotazů:

Žádost je možné podat do všech členských států EU a dále států EHS (Norsko, Švýcarsko), popř. dalších států se kterými je uzavřena dvoustranná smlouva (v případě ČR např. s Makedonií).
Místně příslušný správce daně v zemi vracející DPH je omezen lhůtou pro vyřízení v délce max. 4 měsíce (v případě, že nemá pochybnosti a nevznese dodatečné dotazy). V případě dotazů ze strany odpovědného správce daně se lhůta prodlužuje o 2 měsíce. Jelikož jsme si vědomi časové náročnosti vymožení DPH ze zahraničí, tak našim klientům nabízíme i variantu předfinancování DPH.
Pro proces nárokování zahraniční DPH je nutné doložit originální doklady, a to buď v elektronické podobě (s elektronickým podpisem), nebo fyzicky.
Do žádosti o vrácení DPH lze zahrnout doklady od všech vystavovatelů, placené kartou, nebo hotově. Poté záleží na národní legislativě jednotlivých států, zda akceptují i zjednodušené doklady, kde nejsou uvedeny údaje o Vaši společnosti (název, sídlo, DIČ).
Žádost je podána přes elektronický portál finančního úřadu žadatele, odkud dochází k přeposlání do země, z které je DPH žádáno. Nelze tedy žádat o vrácení DPH z EU hromadně, ale je nutné pro každou zemi připravit žádost zvlášť a posoudit jednotlivé doklady tak, aby nedošlo k chybám, které by mohly vést k zamítnutí žádosti. Často musíme reagovat i na emailové nebo telefonické dotazy maďarského, nebo italského finančního úřadu. Pokud jim včas nedodáme doplňující dokumentaci, tak mohou žádost zamítnout.
Obecně platí, že období pro vrácení daně činí nejvýše jeden kalendářní rok a nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat i na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku. V praxi se podávají žádosti kvartálně a ročně, v některých zemích i pololetně.
Na základě Směrnice rady EU platí, že vztahuje-li se žádost o vratku na období pro vrácení daně kratší než jeden kalendářní rok, avšak nejméně tři měsíce, nesmí být částka DPH, o jejíž vrácení se žádá, nižší než 400 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.
Vztahuje-li se žádost o vrácení daně na období pro vrácení daně v délce jednoho kalendářního roku nebo na zbytek kalendářního roku, nesmí být částka DPH nižší než 50 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně.
Teoreticky ano, ale vystavujete se riziku, že přijdete o část nárokovaného DPH. Obecně je povoleno podat pouze 4 čtvrtletní a 1 roční žádost, pokud za Vás podávají žádosti 2 zástupci, tak je možné, že dojde ke kolizi.
Ano, jedná se o 2 nezávislé daně, které jsou spravované různými institucemi. Vratka DPH spadá do kompetence finančního úřadu, zatímco spotřební daní se zabývá celní úřad. Zároveň je však nutné počítat s administrativní zátěží při předávání potřebné dokumentace mezi různými zástupci. Jelikož pro obě daně se vychází ze stejných faktur, tak zástupce, který Vám zpracovává jednu službu, Vám může mnohem efektivněji zpracovat i tu druhou. TaxCura nabízí svým klientům obě varianty.
Podepsanou smlouvu a plnou moc pro přístup na elektronický portál daňového úřadu. Dále je potřeba nám sdělit Vaši hlavní ekonomickou činnost, případně Vaše aktivity v zahraničí, abychom dokázali správně identifikovat Váš nárok na vrácení DPH.